Escola ConCiencia

 

 

 
Cat | Esp
Escola ConCiencia


Escola ConCiencia fa els seus primers passos amb l'anhel i la intenció de col·laborar en fer un món millor. Parteix de la visió holística de l'ésser humà i de que tot canvi parteix del canvi personal.


Ofereix a la teva disposició els instruments psicològics i iòguics perquè tu puguis aplicar-los en la teva vida diària, donant-te una major qualitat de vida i satisfacció personal.

T'acompanya en els moments de dificultat donant-te el suport i orientació per tenir l'actitud més adequada i així afrontar, resoldre i sortir reforçat d'ella.

T'ensenya com elevar la teva consciència per tenir l'acció correcta en el teu dia a dia.

T'acompanya en el canvi que vols fer, en la consecució de les teves fites, objectius i èxits.

T'ofereix un espai per desenvolupar les teves potencialitats, qualitats i talents de manera creativa .... i sabent que estàs bé t'acompanya a estar millor.

En el seu vessant educatiu t'ensenya com viure en la salut física, mental, emocional. Oferint l'aprenentatge d'hàbits que afavoreixen el teu benestar integral.

En el seu vessant més terapèutic t'ajuda en la recuperació de la teva salut.

Escola ConCiencia ofereix els seus serveis i programes tant a persones com a empreses i entitats, i utilitzant una metodologia in situ pot traslladar-se a les instal·lacions del demandant.

 

 

Escola ConCiencia és membre d'AEKY, Asociación Española de Kundalini Yoga.AEKY